Möten och Protokoll

På den här sidan kommer protokoll från årsmöten, styrelsemöten och andra sammankomster. att presenteras.


2022

Årsmöte hölls på Ålsta folkhögsskola den 6 augusti 2022

Protokoll från årsmötet 2022 sid 1

Protokoll från årsmötet 2022 sid 2

Verksamhetsberättelse 2019, 2020, 2021

Revisionsberättelse 2019, 2020, 2021

Totalresultat 2019-2021


PROJEKTMÖTEN

2022-10-18


STYRELSEMÖTEN

2022-09-22

2022-11-14


Äldre inlägg