Styrelse

Släktmötet väljer ordförande och 7-9 ledamöter. Dessa har sina uppdrag fram till nästa ordinarie släktmöte. Två revisorer och två revisorssuppleanter utses samtidigt.

Styrelsen har normalt fyra möten per år men undantag kan förekomma, under jubileumsåret 1996 blev det till exempel ett tiotal sammanträden.

Kerstin Åkerberg
Ordförande
Yrkesliv: Arbetat inom elektronikindustrin, bla Projektledning, VD Litauen. Började släktforska för ca:20 år sedan. Eftersom många av mina anor kommer från Torp så blev det mycket forskning där. Huss-forskning och DNA-tester är det jag pysslar med nu.
Telefon: +46 076 212 5011
Jan Söderström
Kassör
Född 1946 i Torp, återflyttad 2019 till gården farföräldrarna köpte 1919. Släktforskare sedan 1982. Härstammar från kyrkoherden Erik Nilsson Huss på 9 olika vägar via Fiskalen Johan och Klockaren Mats. I akademiska världen 10 år (företagsekonomi) och 33 år i skogsindustrin. Medlem i föreningen 1996.
Telefon: +46 70 601 40 32
Mikael Huss
Ansvarig för medlemsregistret
Bor i Stockholm med fru och två barn. F d universitetsforskare i bioinformatik som numera driver eget företag. Intresserad av det kinesiska språket och kulturen och har bott i Kina och Singapore i sammanlagt 4 år.
Telefon: +46 735 67 57 75
Johan Westermark
Ledamot
Mathias Zachariassen
Ledamot
Lena Huss
Revisor
Anders Krantz
Revisor
Gun Krantz
Revisorssuppleant