Jubileumsmötet på Foresta

Till släktföreningens 90-årsjubileum 18 juni anslöt ett knappt 40-tal medlemmar för medlemsmöte och middag under trivsamma former. Under medlemsmötet valdes nya funktionärer i föreningen.

Jubileumsdagen inleddes med lunch. Efter lunchen erbjöds deltagarna att antingen vandra runt i den närliggande Millesgården och beundra många av skulptörens verk, eller att delta i en presentation om släktforskning om Hussar och resultat från den. Denna presentation gjordes av släktforskaren Jan Söderström, Hussättling nio gånger om. Bland deltagarna märktes de långväga gästerna Michael Parsley och Paul Mueller, kusiner med rötter i Guyana. Lång väg hade också Mona Parent Hessel och Jan Huss från Paris. Cirka 25 medlemmar deltog och fick svar på sina frågor om släktingar. Mer om släktforskandet kommer så småningom.

Medlemsmötet genomfördes senare på eftermiddagen. Sedvanliga punkter behandlades (protokoll från mötet är inte färdigt i skrivande stund). Mötesordförande blev Jan Söderström, revisor i föreningen, och ordinarie sekreterare i styrelsen, Carin Huss, skötte sekreteraruppgiften. Tyvärr hade flertalet styrelseledamöter avsagt sig omval på grund av tidsbrist. Valberedningen hade haft en svår uppgift att finna efterträdare och hade inte kunnat få ihop full styrka. Följande val gjordes till styrelse, revisorer och valberedning:

Ordförande: Jan Söderström

Ledamöter i styrelsen: Mikael Huss (omval), Johan Westermark (nyval), Mathias Zachariassen (nyval)

Revisorer (ordinarie): Peter Blomqvist (omval) och Lena Huss (nyval)

Revisorssuppleant: Anders Krantz (nyval)

Valberedning: Peter Westrin, sammankallande (omval) och Simon Bång (nyval)

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och avtackades vederbörligen av medlemmarna och blomsteruppvaktades.

Jubileumsmiddagen hade, som vanligt, arrangerats alldeles förträffligt av avgående vice ordförande Carolina Soudah i ett perfekt arrangemang från placeringskort till val av viner.

Nye styrelseledamoten Mathias Zachariassen, till vardags professionell operasångare, underhöll med bl.a. ”O, sole mio” med sin suveräna tenorstämma. Han hade redan under släktforskningsgenomgången visat att han dessutom snart kommer att bli riksspelman på fiol! Han spelade sin egen låt ”Leringen”, som han skrivit under sina vistelser i Hussarnas hembygd i Torps socken i Medelpad. Mathias är minst trefaldig Hussättling.

Jubileumsmötet avrundades dagen efter mötet med båttur och besök på olika oaser i Stockholm, bl.a. Skansen.