Protokoll på avvägar

Några medlemmar har undrat varför inget rapporterats från det genomförda släktmötet 29 juni. Det finns förklaringar, tyvärr inte särskilt ovanliga.

Protokollet var färdigt 22 juli. Mötessekreteraren skickade det därefter till de personer som valts att justera det. Då ordföranden några veckor senare efterfrågade protokollet, uppdagades det att protokollet försvunnit under postgången, en s.k. Postnordeffekt. Alltnog fick mötessekreteraren ta fram en ny uppsättning protokoll med bilagor, posta till justerarna och avvakta. Tyvärr visade det sig att justerarna befann sig på utlandssemester, varför ytterligare dröjsmål inträffade. Så småningom kunde dock handlingarna signeras på verbörligt sätt och skickas till ordföranden. Då denne befann sig mitt i flyttbestyr privat, kom ytterligare försening att uppstå, men i oktober var alla handlingar på plats. Såväl referat från mötet samt de nya stadgarna finns nu tillgängliga på hemsidan.

Sensmoral: Ha inte ont om tid och lita inte på Postnord!

Jan Söderström

Ordförande