Protokoll på avvägar

Några medlemmar har undrat varför inget rapporterats från det genomförda släktmötet 29 juni. Det finns förklaringar, tyvärr inte särskilt ovanliga. Protokollet var färdigt 22 juli. Mötessekreteraren skickade det därefter till de personer som valts att