Årsavgift 2018

Vår förenings verksamhet är starkt beroende av medlemmarnas årsavgift. Vi har visserligen en del inkomster från vårt värdepappersinnehav, men vi har också fasta utgifter för vår grundläggande administration, främst i form av vår hemsida men

Från styrelsen

Verksamheten 2018 är igång och 2017 har lagts till handlingarna. Läs gärna verksamhetsberättelsen här på vår hemsida. Det ekonomiska utfallet publicerar vi inte på hemsidan eftersom sidan är helt öppen, men utfallet blev positivt. Styrelsen