Bowling

Bowlingen inställd

Vi måste tyvärr ställa in bowlingen den 14 November. För få anmälningar är orsaken. Vi tar nya tag och arrangerar något till våren i stället.