Johan Olof Huss född 1816

Sitter och går igenom foton på Huss-släkten. Hämtat från vårt arkiv på Riksarkivet.

Hittat ett, som jag tror är det äldsta. Johan Olof Huss född 1816-11-24 i Föllinge, Jämtland. Han var kyrkoherde.

” Gick gymnasiet i Härnösand och skrevs in vid Uppsala universitet 1840, i teol. fakulteten 1841.

Han prästvigdes 1842 till adjunkt åt prosten Sidner i Grundsunda. Huss utnämndes till kapellpredikant på Hemsön 1852, men konstituerades samma år som predikant vid Lögdö och Lagfors bruksförsamlingar, där han även tjänstgjorde som skollärare.

Efter pastoralexamen 1858 blev han vice pastor i Anundsjö, tf Björna, kyrkoherde i Grundsunda 1872 och slutligen kyrkoherde i Nätra (Ångermanland) från 1880-05-01.”

”Såsom stiftets senior avledden gamle flärdfrie, fredsälskande själasörjaren den 4 febr 1907, över 90 år gammal”. Han var (enl ”Vi Hussar”) Huss-släktens siste prästerlige medlem. ”