mfmfm Lovisa Juliana Sahlman

Mina föräldrar är båda Huss-ättlingar, flera gånger om. De är också båda födda i Torps församling, Här kommer en liten berättelse om mfmfm, som gifte sig med en Huss.

Jag hade släktforskat i många år men tänkte inte alls på att jag kanske hade Huss i mitt blod. Det tog lång tid innan jag upptäckte det. Tyckte väl inte det var så värst intressant. Mina föräldrar hade ingen aning om sina släktskap med Huss. Min mor bara skrattade när jag berättade. Huss var ju en väl ansedd prästsläkt i Torp och min mor hade ”bara” Torpare och arbetare i släkten. Min far dog innan jag började släktforska så jag hann aldrig berätta för honom, tyvärr.

Huss-intresset ökade när jag hittade min mfmfm, Lovisa Juliana Sahlman f 1798. Hon hade gäckat mig länge. Jag förstod inte var hon kom ifrån. Hittade henne inte i födelseboken för Torp eller någon grannsocken.. Hon var gift med, Olof Nilsson-Håberg som var född 1791 i Vesterhångsta, Torp. Han var Huss-ättling, kom jag på senare.

Jag fastnade för Lovisa Julianas vackra namn men kunde inte för mitt liv förstå var hon var född. Jag var då ganska ny på släktforskning och viste inte mycket om de barnhusbarn som kom från Stockholm upp till Norrland, vid tiden för hennes födelse. Om jag läst alla husförhör lite noggrannare så hade jag också sett att det, på något ställe, stod ”barnhusflickan” Lovisa Juliana.

Ja, så var det, jag fick tips av någon, att kolla barnhusen och åkte till Stockholms stadsarkiv. Jag hittade henne, med hjälp av arkivpersonalen. Vilken lycka, efter väldigt lång tids letande.

Jag blev alldeles lyrisk och började nästan gråta. Inte bara för att jag hittat henne utan också för att jag fick läsa om hennes öde.

I Frimurarbarnhemmets rulla DII:16, barn utomhus finns noterat, Antagen den 14 november 1799. Hon fick nummer 5512. Hon bodde kvar hemma hos föräldrarna som fick stöd av Frimurarbarnhemmet. De betalade 6 riksdaler i månaden  t.o. m dec 1801. Noterat att Juli 1800 var gratis.

I Frimurarbarnhemmets rulla för intagna barn DI:3 står noterat att hon 1800 bodde hos sina föräldrar på Ladugårdslandet, längst upp på Jungfrugatan No.20. 1802 bor hon Norr om gatan vid Eriksberg i huset no, Träskdyn. 1803-1805 bor hon hos sina föräldrar på Ladugårdslandet på gatan näst till Borgar Lorensson. (Hedvig Eleonora församling.)

Utlämnad som fosterbarn 1806-02-26/Stockholms barnhus mönsterrulla 1805-1806.

Utlämn.nr 5450. Utlämnad till Matts Ersson i (Stugun), Ragunda, för en ersättning av 8 riksdaler/år. Mats Ersson utlovade då på det kraftigaste att kristligt sörja för Lovisa Julianas uppfostran. Se till att hon hade nödtorftlige kläder och föda. Skola njuta all möjlig undervisning och kristendomskunskaper.

Hon återkom till Allmänna barnhuset och utlämnades igen till Bonden Lars Larsson i Vesterhångsta, Torp 1807.

I Torp blev hon kvar och gifte sig 1821 med Olof Nilsson-Håberg f 1791 i Vesterhångsta. Han var dräng på gården i Vesterhångsta, där Lovisa Juliana växte upp.

De fick 3 barn, 2 pojkar och en flicka. Familjen blev kvar i Vesterhångsta och sonen, min mfmf Nils Olofsson f 1822 gifte sig och fick 4 barn, 2 pojkar och 2 flickor, varav den ena dottern fick namnet efter sin fm, Lovisa Juliana Nilsdotter f 1867, ”min mfm”.

mfm gifte sig med Lars Olof Jönsson f 1864. Han kallades för Porjus-Lasse. Han drev en lönnkrog i Vesterhångsta. Det var många rallare, på väg till dammbygget i Porjus som frekventerade hans lönnkrog, därav smeknamnet. Men det är en annan historia.

Torpet i Vesterhångsta revs och min mf byggde ett nytt hus, på samma plats på 1930-talet. Där växte min mor och hennes syskon upp och en av hennes bröder tog över huset. Idag finns det tyvärr inte kvar inom släkten.   

Lovisa Juliana Sahlmans make Olof Nilsson-Håberg var Huss-ättling. Klockar-Huss

Jag har lyckats spåra Lovisa Julianas föräldrar. Hennes far hette Johan David Sahlman, artellerist och modern, igen samma namn, Lovisa Juliana Söderberg. Anorna bakom dom kom från Finland. Hon hade 3 syskon varav 2 dog som barn. Jag letar fortfarande efter hennes ende bror, som blev vuxen. Han hette Johan Israel Sahlman f 1802 på Svea artelleriregimente.

Kerstin Åkerberg