Möten och Protokoll

På den här sidan kommer protokoll från årsmöten, styrelsemöten och andra sammankomster. att presenteras. 2022 Årsmöte hölls på Ålsta folkhögsskola

Stadgar

Stadgar beslutade vid ordinarie årsmöte 2019-06-29 Föregående version är från 2017. Denna version har bättre anpassning till den verklighet föreningen