Stadgar

Stadgar beslutade vid ordinarie årsmöte 2019-06-29 Föregående version är från 2017. Denna version har bättre anpassning till den verklighet föreningen

Föreningen

Släktföreningen Huss bildades 1926. Antalet medlemmar är cirka 250 personer. Det totala antalet ättlingar som hittats är fler än 18.000!