Släktforskning-Genjakt-Hembygdsforskning

Huss-föreningen och hembygdsföreningen i Torp, tillsammans med erfarna släktforskare kommer att finnas på

Ålsta folkhögsskola Kl:10:00-1500

Vi hjälper dig att hitta dina rötter.

Kl:10:30 berättar Karl-Ingvar Ångström om LarsLars-gården

Kl:12:00 berättar Jan Söderström om Lambertska arvet.

Vi bjuder på fika

Är du intresserad av DNA-forskning? Vi har DNA-kit tillgängliga och berättar hur du kan göra.