Ordinarie släktmöte 2019

Tidpunkt och plats: 2019-06-29 klockan 13.00 på Ålsta folkhögskola i Fränsta (Medelpad) Agenda: Mötets öppnande Fråga om mötets behöriga utlysande Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av två justeringspersoner tillika