God Jul tillönskas alla Hussättlingar

Julen 2020 blir sannolikt den ovanligaste jul som världen fått uppleva sedan andra världskriget. Få människor har upplevt sådan turbulens och oro under sin livstid som vi gör idag. Detta framför allt i den del av världen som sluppit krig och naturkatastrofer, som t.ex. Sverige. Detta får oss att känna tacksamhet, ödmjukhet och respekt för att vi fått leva under trygga förhållanden till skillnad från andra som drabbats mycket hårdare än vi. Detta gäller även våra förfäder.

När Erik Nilsson Huss, vår definierade stamfar, tillträdde sin tjänst som kyrkoherde i Torp på 1640-talet, var det 30-åriga kriget på väg att avslutas. Från 1618 och fram till 1809 låg Sverige i krig under en stor del av tiden. Det innebar stora uppoffringar för folket i form av soldatuttagningar, hårda beskattningar, oår för jordbruket och, inte minst, epidemier i form av rödsot (dysenteri), svartsot (kolera), lungsot, TBC och smittkoppor. Vid alla dessa epidemier avled en stor andel av de smittade. Dagens pandemi och dess effekter är trots allt ganska lindriga jämförelsevis. Dagens kunskaper om smittsamma sjukdomar är naturligtvis på en otroligt hög nivå vad gäller smittspridning och behandling. I ett av hemsidans porträtt finner vi en Hussättling som spelat stor roll för information till svenska folket om covid-19; Johan Giesecke, f.d. statsepidemiolog.

Om vi följer experters och myndigheters rekommendationer, bör vi kunna bemästra pandemin. Vi får fira en jul och ett nyår av ovanligt slag. Med rätt hantering blir dessa våra stora helger förhoppningsvis de undantag vi kan lägga till handlingarna som en påminnelse om vår bräcklighet inför naturens överväldigande krafter.
Styrelsen önskar er alla en frisk och God Jul och ett mycket bättre Gott Nytt År!

Carl Fredrik Huss skapade fastigheten Hussborg, där
flera Hussmöten och -fester ägt rum. Till Allhelgonahelgen satte jag ut ett
ljus vid graven. Kanske bilden kan användas i anslutning till julhälsningen
med en lämplig text ”Minnesljus över Carl Fredrik Huss med familj vid Torps
kyrka”.