Porträtt – Johan Giesecke

Några bland oss har kanske haft tillfälle att lyssna till intervjuer av Johan Giesecke på senare tid i TV. Tittare har visat stor uppskattning av hans kunskaper och, inte minst, hans sätt att ge enkla och korta svar på frågor gällande den pågående coronaepidemin i Sverige och världen. Ibland kan hans svar verka något förvånande, men hans argument har varit klara och tydliga.

Med sina meriter är Johan fortfarande rådgivare åt WHO trots att han 2019 passerade 70-vallen. Detta kanske är ett bevis på att långa meriter inte är något negativt, snarare tvärtom.

Johan är ett av tre barn till Hussättlingen Curt-Steffan Giesecke, som finns med bland våra porträtt. Curt-Steffan var VD för SAF, numera Svenskt Näringsliv. Hans mor var född Huss, vilket framgår av porträttet.