Släktträdet har bytt trädgård

Nu är vårt omfångsrika släktträd tillbaka på internet. Det har dock bytt trädgård, eller webbhotell för att vara mindre poetisk, vilket betyder att alla ni som vad medlemmar på den gamla platsen tyvärr måste bli medlemmar igen. På den här sidan finns instruktioner om hur du bär dig åt. Den nya adressen är för övrigt www.hussgenealogi.se.

Tillgången till stamtavlan räknas i likhet med medlemsavgiften per kalenderår, och de som inte har betalat medlemsavgiften kommer inte heller att ha tillgång till stamtavlan. Kostnaderna för medlemskap hittar du här .

Släktskap är som bekant en förutsättning för medlemskap. Om du vill ha tillgång till stamtavlan utan att kunna bli medlem, så är kostnaden 150 kronor/kalenderår.