Huss-föreningen på Arkivens dag

Lördagen 12 november genomfördes Arkivens dag i hela Sverige. Självfallet öppnade också Riksarkivet sina portar för att visa allmänheten vad som döljs och arbetas med bakom deras dörrar.

I Fränsta i Medelpad finns Riksarkivets Mediakonverteringscentrum (MKC). Där arbetar man med att digitalisera historiska dokument av alla slag. Förutom kyrkoarkivmaterial och lantmäterimaterial digitaliseras t.ex. tidningar.

Digitaliseringen görs så att sökningar kan göras digitalt i materialet. Detta minskar naturligtvis söktiderna radikalt, varför arkivens kapacitet att ta emot sökande besökare ökar radikalt.

Under Arkivens dag hade MKC s.k. öppet hus. Trots konkurrens från lokala julmarknader kom flera tiotal besökare till de nyrenoverade och utvidgade lokalerna. MKC guidade besökarna gruppvis och beskrev arbete och utrustning.

Självfallet deltog Huss-föreningen som utställare. Tommy Gustafsson och Jan Söderström ställde upp som informatörer och hjälpredor vad gäller släktforskning i allmänhet och om Hussar i synnerhet. Med hjälp av MKC:s moderna utrustning kunde därför de ca 10 besökarna få hjälp med att forska i släktens och andra släkters historia. Besökarna föreföll nöjda med visningen och de resultat som kom fram. Möjlighet fanns också att skaffa testutrustning för DNA och att köpa Hussarnas släkttavla, vilket utnyttjades i något fall.

Föreningen avser att fortsätta med deltagande i denna typ av arrangemang i framtiden för att bidra till ett ökat forskningsintresse och intresse för vår släkt.

Tommy Gustafsson hjälper besökare med släktforskningen.