Goda nyheter för Huss DNA-projekt

Nu har det kommit ytterligare en utvärdering från FTDNA, så nu finns det fyra testpersoner som blivit DNA-testade med BIG-Y 700 av föreningen Huss.

  1. Från början testades personerna med ett enkelt STR-test Y-DNA37 som gav DNA-stammen R-M269.
  2. I steg 2 så blev de testade med det avancerade testet BIG-Y 700 och då gjorde FTDNA en preliminär utvärdering med den befintliga grenen i FTDNAs haplogrupp R-ZP108.
  3. I steg 3 har FTDNA utvärderat BIG-Y 700 resultatet ytterligare för att kunna sortera upp nya grenar inom haplogruppsträdet.

FTDNA har konstaterat att det inom gruppen R-ZP108 finns en haplogrupp R-FTC15096 som är unik i världen för Huss släkten och gemensam för de två grenar som idag är testade och som härstammar från stamfadern som är född 1592!

Dessutom har det visat sig att Fiskal Hussgrenen har en världsunik haplogrupp R-FTC16100, som innehåller 4 unika SNP.

Senaste nytt är att även Klockar Hussgrenen har en världsunik haplogrupp som kallas R-FTC19429.

Vi hoppas att det så småningom ska bli åldersuppskattning på den senaste haplogruppen och får vi fram fler testpersoner så kommer åldersuppskattningen bli ännu mer noggrann!