Årsmöte, släktforskning och DNA-Information

Årsmötet avhandlades på Ålsta folkhögsskola i Fränsta den 6 augusti 2022.

Det fanns möjlighet att delta fysiskt eller via zoom och vi fick bra hjälp av Rolf Lusth från föreningen DIS och deras fantastiska webkamera. Det var första gången vi provade att ha ett hybridmöte och det fungerade bra. Något som vi ska försöka använda mer framöver då vi Hussar är spridda över landet.

Vi var 12 medlemmar på plats och 6 medlemmar som följde mötet via zoom. En bra början.

Årsmötet följde gängse regler med redovisning av den ekonomiska situationen för gångna år. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av revisorerna.

Vi diskuterade föreningens fortsatta arbete och beslutade att skapa arbetsgrupper för att jobba med olika projekt, Fortsatt släktforskning, (traditionell och DNA), Informationsutbyte (typ web/facebook) och Event för föreningen. Grupper om ca: 3-5 personer kommer att skapas för det arbetet. Ett aktuellt projekt att starta med är, släktforskardagarna i Östersund 2023.

Styrelseledamöterna omvaldes för kommande år. Enda skillnaden blev att Kerstin Åkerberg avlöser Jan Söderström som ordförande. Jan stannar kvar i styrelsen som ledamot och tar hand om ekonomin. Mathias Zachariassen, Mikael Huss och Johan Westermark fortsätter på sina poster.

Årsmötet bestämde att medlemsavgiften ska justeras lite. Familjemedlemskap höjs från 200 till 250:- Ensambetalande över 18 år, fortsatt 150:- och studerande över 18 år höjs från 50:- till 100:-.

Innan årsmötet fanns vi också på Torps hembygdsgård några timmar för att vara behjälplig med släktforskning. Det kom många intresserade som ville diskutera släktforskning.

Vi hade också en välbesökt DNA-information av Michael Häggmark. Där fanns också möjlighet att delta via zoom och vi var ca: 50 personer som ville lyssna och lära mer om att forska med hjälp av DNA. Michael Häggmark är ordförande i JLS (Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare) och han är också medlem i Huss-föreningen. Arbetet med DNA-utredningen av Huss-släkten fortsätter och alla prover är inte klara ännu. Fler Hussar som vill testa sig söks hela tiden.

Dagen avslutades med middag på Hussborg.

Jag, Kerstin Åkerberg, ser fram emot ett gott och aktivt samarbete med medlemmarna de kommande åren. 2026 firar Huss-föreningen 100-årsjubileum och om inte förr så ska vi ordna något trevligt då.

Vi kommer också, att försöka ordna någon aktivitet i Stockholmstrakten, kanske redan i höst. Många medlemmar bor i området och vi vill gärna träffa så många som möjligt. En idé, från Johan Westermark är att träffas, diskutera släktforskning/DNA, spela bowling och äta en god middag någonstans. Fler idéer på aktiviteter mottages tacksamt.

Kerstin Åkerberg