Inbjudan till årsmöte/släktmöte

INBJUDAN

TILL

ÅRSMÖTE/SLÄKTMÖTE FÖR SLÄKTFÖRENINGEN HUSS

Datum:              2022-08-06

Tid:                      14.30

Plats:                  Ålsta folkhögskola i Fränsta, skolhuset sal 1

Mötesform:    Så kallat hybridmöte där deltagande kan ske genom närvaro på plats eller via

                             Internet (Zoom). Distansdeltagande kräver att e-postadress meddelats styrelsen.

Deltagare:        Föreningsmedlem som erlagt årsavgift för 2022 samt skriftligen anmält deltagande.

Handlingar:      Medlem som anmält sig, kommer att tillsändas möteshandlingar:

  • Dagordning
  • Verksamhetsberättelser för åren 2019 – 2021 (inkl ekonomisk redovisning)
  • Revisionsberättelser för åren 2019 – 2021

Program:          I anslutning till årsmötet anordnas följande:

                             Kl 09 – 12          Hjälp/information till släktforskningsintresserade. Plats: Torps hembygdsgård i Fränsta.

                             Kl 13 – 14          Michael Häggmark berättar om släktforskning med hjälp av

DNA-analys i släkten Huss. Michael är ordförande i Jämtlands

Lokalhistoriker och Släktforskare och är mycket intresserad av att

Hjälpa vår förening att komma vidare med DNA-forskning.

                             Kl 14.30             Årsmöte

                             Kl 18 –                Gemensam middag för anmälda medlemmar på Hussborg

ANMÄLAN om deltagande sker till: Kerstin Åkerberg på e-postadress: kerberg1@gmail.com.

Ange:

  • Namn
  • E-postadress (obligatorisk om deltagande ska ske på distans)
  • Deltagande i gemensam middag (delvis på egen bekostnad)