Föreslå funktionärer till föreningen

I varje förening behövs funktionärer av olika slag. Så även i vår förening. Oftast väljer ett årsmöte lämpliga personer som genom sitt intresse kan bidra till föreningens arbete med att uppfylla de syften föreningen har.

Våra funktionärer är:

Styrelsen: Jan Söderström (ordf., kassör mm), Johan Westermark (arkiv, förråd), Kerstin Åkerberg (forskningsledare), Mathias Zachariassen (bitr kassör mm), Mikael Huss (medlems-kontakter).

Revisorer: Anders Krantz (ord.), Lena Huss (ord.), Gun Krantz (suppl.)

Jan Söderström och Mikael Huss har aviserat att de avgår. Ersättare behövs

Till årsmötet föreslår styrelsen inrättande av 3 arbetsgrupper, som vardera kan innehålla några (3 – 5) medlemmar för att specifikt arbeta med följande områden:

  • Släktforskning, såväl traditionell som DNA-inriktad
  • Informationsutbyte om släkt och släktforskning (typ Webb/Facebook o likn.)
  • Event, dvs olika typer av aktiviteter för att stimulera forskning och umgänge

En förenings verksamhet är resultatet av alla medlemmars insatser. Endast medlemmarna kan åstadkomma resultat.

Känner du att du själv kan bidra, i stort eller smått, till att driva och utveckla föreningen, vill vi att de ger oss en vink om detta. Känner du någon annan som har något att bidra med, får du gärna tipsa oss om det. Om du tipsar om någon annan person, bör detta inte ske utan vederbörandes OK.

Förslag på lämpliga kandidater kan lämnas till:

Jan Söderström, jan@jaso.se, 070 – 601 40 32

Johan Westermark, an2law@hotmail.com, 070 – 716 22 03

Kerstin Åkerberg, kerberg1@gmail.com, 076 – 212 50 11

Mathias Zachariassen, mathias@zachariassen.org, 073 – 366 41 87

Mikael Huss, mikael.huss@gmail.com, 076 – 795 69 88