Med önskan om en god jul

Vi närmar oss julen ett mycket annorlunda år. Många var vi som för ett år sedan hoppades att det värsta var över. Så blev inte fallet utan vi fick uppleva ytterligare ett svårt år. Visserligen kom vaccinet, men den följande processen med vaccineringar tog tid och är ännu inte avslutad. Många är de som inte får uppleva denna jul. Det gäller även Hussättlingar. Vi ber att vi alla tänker på dem i jul.

Pandemin har inneburit besvärligheter på många plan. Det har betytt begränsade möjligheter att träffas för gemensamma aktiviteter. Nu har lättnader kommit i de allmänna råden och reglerna, men samtidigt ser vi en säsongsmässig ökning av smittspridningen. Vi hoppas att alla är lojala och ställer uppför varandra och samhället.

Föreningens aktiviteter har naturligtvis också begränsats. Trots det har ändå några träffar genomförts (se annan notis därom). Släktforskandet har fortsatt i oförminskat tempo. Kerstin Åkerberg har axlat ansvaret och arbetet för att kunna presentera en släkttavla med, i skrivande stund, nästan 43.000 ättlingar till stamfadern Erik Nilsson Huss. Stamtavlan har funnits tillgänglig via hemsidan sedan ett par år. Nu kan intresserade även köpa hela släkttavlan på ett USB-minne. Släkttavlan kommer att uppdateras efterhand som nya uppgifter kommer fram, men vår egen forskning kommer att gå in i en lugnare fas för att ge Kerstin och andra tid för återhämtning efter ett ganska intensivt arbete. Ett bra förslag till julklapp är att skänka en Hussättling en släkttavla på ett USB-minne!

När vintermörkret sänker sig över nejden, kanske ljuset från datorer med släkttavlan på skärmen kommer att lysa upp omgivningarna, men självfallet kommer de traditionella julljusen och andra attribut att lysa upp vår jul.

Styrelsen önskar er alla en trivsam och frisk jul och ett Gott Nytt År med förhoppningen att allt blir bättre 2022!