Hussforum på Facebook

På Facebook kan man hitta det mesta, så ock om släkten Huss.

Söker man i Facebook på Huss, ska man hitta en s.k. sluten grupp man kan ansluta sig till. Där dyker frågor upp om släkten och personer av allehanda slag utan särskild ordning enligt ”Lag Facebook”. Har man litet eller mycket kunnande om Hussar, kanske man kan hoppas få hjälp till information även om man inte är släktforskare.

Leta upp Huss på Facebook! Det kan bli en god källa till nya kunskaper!