Porträtt – Callans trä

Callans Trä AB i Erikslund, Ånge kommun, har en sekellång historia. 1916 köpte Nils Callans sitt första skogsskifte. Sonen Bo startade sågverket 1939. 1977 klev hans son Arvid in i bolaget. Nu har Arvids barn, Charlotte och Gustaf, trätt in i företaget. Charlotte sitter i styrelsen och Gustaf arbetar operativt som råvaruchef. Charlottes dagliga värv sker på NK:s marknadsavdelning i Stockholm. Båda är Huss-ättlingar genom sin farmors mormors farfar, dubbelt upp!

Arvid och Gustaf Callans Foto: Isabell Andersson
Charlotte Callans Foto: Isabell Andersson

Callans Trä AB är ett modernt, medelstort sågverk och producerar cirka 100.000 kubikmeter sågade trävaror per år. Råvaran kommer från näraliggande trakter och många av leverantörerna är Huss-ättlingar. Sågverket är beläget några kilometer väster om byarna Västerhångsta och Gullgård.

Skånske Nils son, Bo, gifte sig med Rut Evelina Olsson, född 1919 i Gullgård i Torps socken. På hennes möderne hittar vi två Husslinjer som båda går via Lydia Larsdotter, född 1888 i Gullgård, och hennes mor, Karolina Bergman, född 1864 i Västerhångsta, Torp. Hennes far var Pål Eriksson Bergman, född 1831 i Västerhångsta och farfadern, Erik Göransson, född 1790 i Västerhångsta. Det är i Erik Göransson vi finner skiljelinjen mellan de två Hussgrenarna.

Eriks far, Göran Larsson, född 1758 i Västerhångsta, var sonsons dotterson till Mats Eriksson Huss, Klockarhussen. Eriks mor, Kerstin Pålsdotter, var född 1748 i Västerhångsta. Kerstins mormor hette Ingrid Eriksdotter Huss, född 1694 i Västervallsta, Torp. Ingrids farfar var också klockaren Huss, Mats. Erik Göranssons föräldrar var alltså 4-männingar.

Charlottes och Gustafs anor till Erik Nilsson Huss är alltså som följer (första F-et är alltså Arvid):

Linje 1: FM MM FF FM FF FF (farmors mormors farfars farmors farfars farfar)
Linje 2: FM MM FF MM MF FF (farmors mormors farfars mormors morfars farfar)

Genom båda linjerna är Charlotte och Gustaf ättlingar i 12:e led till kyrkoherden Erik Nilsson Huss.

I släktföreningens publicerade stamtavla efter Erik Nilsson Huss finns nu (tidigt 2021) mer än 37.000 Hussättlingar! Gustaf har nog ganska många 3 – 12-männingar i trakten och några av dem levererar nog råvara (vilket han ansvarar för) till verksamheten vid sågverket! Här kan vi tala om en lyckad förening mellan släkten och framgångsrik företagsamhet till gagn för hembygden!