Gåva från Esbjörn Jonsson

Vår medlem Esbjörn Jonsson i Trelleborg har varit vänlig nog att skänka föreningen frimärken ur sin samling av svenska frimärken. Frankeringsvärdet uppgår till nästan 2.000 kr, vilket kan komma väl till pass vid utskick till våra medlemmar.

De flesta medlemmarna får elektronisk post från oss, men alla har inte möjlighet att ta emot sådant.
Esbjörn, som är född i Torp, Hussarnas hemsocken, är tvåfaldig ättling till klockaren m.m. Mats Huss.

Föreningen tackar Esbjörn så mycket för gåvan!

Jan Söderström

Ordförande