Ordinarie släktmöte 2019

Tidpunkt och plats: 2019-06-29 klockan 13.00 på Ålsta folkhögskola i Fränsta (Medelpad)

Agenda:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 6. Redovisning av verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsrapport för 2018
 7. Fråga om godkännande av ärenden enligt punkt 7 och ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2019
 9. Diskussion och eventuellt beslut om förändring av stadgarna.
 10. Föranmälda frågor från medlemmarna.
 11. Övriga ärenden.
 12. Mötets avslutande.

Nuvarande styrelse valdes 2016 och är tillförordnade för en period om tre år. Styrelsen uppmanar att medlemmarna därför föreslår lämpliga kandidater till styrelsen och revisorsposterna. Nuvarande styrelse består av fyra personer och tillval ses som välkommet. En ordinarie revisor har lämnat sitt uppdrag, varför suppleanten Anders Krantz inträtt som revisor tillsammans med Lena Huss. Nyval av en ordinarie revisor och en suppleant ska ske. Detta kan endast ske vid ordinarie släktmöte.

I anslutning till släktmötet kommer styrelsen att arrangera någon fristående punkt med anledning av pågående släktforskning och dess distribution. Medlemmarna uppmanas att komma med förslag till frågor eller ämnen som kan anses intressanta för vår släktförening.

Före mötet finns möjlighet att äta lunch på skolan. För tillresande som behöver övernattning, kan gemensam middag ordnas på Hussborg om intresse finns (se bifogad anmälningsblankett).

Efter mötet kommer att demonstreras hur man använder släkttavlan på Internet.

Jan Söderström
Ordförande


Här kan du ladda hem anmälningsblanketten för släktmötet för att kunna meddela bland annat hur många och vilka som kommer, om ni vill ha lunch/middag, et cetera. Formuläret kan fyllas i på datorn, sparas och sedan skickas till Mikael Huss, eller fyllas och för att sedan skrivas ut och postas.

Observera att man måste vara medlem (betalande eller hedersmedlem) för att delta.