Kommande släktmöte

Kära Huss/ättling!

Enligt våra stadgar ska s.k. Ordinarie släktmöte hållas minst en gång vart tredje år. Senaste mötet ägde rum 18 juni 2016 i Lidingö. Det betyder att kommande möte bör hållas i år och då, enligt tradition, i Hussarnas hemsocken Torp i Medelpad.

Styrelsen har, preliminärt, beslutat att mötet ska äga rum 29 juni. Platsen bör vara, som vanligt, vid Hussborg eller dess närhet.

I anslutning till släktmötena har varit brukligt att anordna andra arrangemang, t.ex. någon utflykt av intresse för släkten eller en aktivitet av typen Hussmästerskap i golf. Det återstår att se vilka möjligheter som finns till liknande arrangemang. Det har varit brukligt att lägga dessa arrangemang under lördagens förmiddag för att under eftermiddagen genomföra själva släktmötet. För deltagare med längre resa än några mil, kan deltagande en förmiddag kräva ankomst dagen innan plus övernattning. Om släktmötet ska följas av en släktmiddag, kan det betyda övernattning för dem med längre resa.

Styrelsen är tacksam för synpunkter på om kringarrangemang och/eller släktmiddag ska genomföras.
Föreningens ekonomi kan svårligen erbjuda några större subventioner till kost och logi, vilket vi naturligtvis beklagar.

Synpunkter tas gärna emot på e-post: jan@jaso.se

Vid släktmötet ska väljas styrelse och revisorer. En valberedning tillsattes 2016. Den består av Ulla Ungerstedt (ulla@ungerstedt.com) och Simon Bång (simonbaang@gmail.com).

Jag återkommer med mer och närmare information senare.

Med frändliga hälsningar

Jan Söderström

Ordförande

Läs mer om nya funktionärer