Funktionärer i släktföreningen

Vid ordinarie släktmöte ska funktionärer väljas. Uppdragen avser tiden till, åtminstone, nästa ordinarie släktmöte. Funktionärer är styrelseledamöter och revisorer. Nuvarande ledamöter är:

Styrelse

 • Jan Söderström, ordförande, född 1946
 • Mikael Huss, ledamot, född 1974
 • Johan Westermark, ledamot, född 1962
 • Mathias Zachariassen, ledamot, född 1968

Revisorer

 • Peter Blomqvist, ordinarie, avsade sig uppdraget 2018
 • Lena Huss, ordinarie
 • Anders Krantz, suppleant, har verkat som ordinarie 2018 och 2019

Valberedning

Ulla Ungerstedt och Simon Bång valdes 2016-06-18. Släktmötet har sedan beslutat att styrelsen, enligt nyantagna stadgar 2017, ska utgöra valberedning. Utöver dessa, formellt valda, funktionärer har viktiga arbetsinsatser utförts sålunda:

Släktforskning

Olle Andersson, Karlstad, som lämnade uppdraget 2018-12-31 efter en stor och gedigen insats. Släkttavlan innehåller nu nästan 34.000 personer. Efterträdare sökes!

Hemsidan

Ove Kaufeldt har under några år hanterat hemsidan såväl tekniskt som administrativt/redaktionellt på ett föredömligt sätt. Vi hoppas/räknar med att Ove fortsätter sitt fantastiska arbete.


Kommande arbetsuppgifter för Släktföreningen Huss

 1. Revidera stadgarna så att föreningen blir ”allmännyttig” och kanske kan få skatteförmåner därav.
 2. Publicera släkttavlan på Internet.
 3. Fortsätta stärka ekonomin i föreningen.
 4. Fortsätta forska om släkten.
 5. Förbereda ett 100-årsjubileum 2026.

Vi ber alla ättlingar till Erik Nilsson Huss engagera sig för ett viktigt arbete i den släktförening, som förmodligen är Sveriges äldsta vid sidan av eventuella adliga föreningar!

Jan Söderström