En Huss i PC-tidningen

Bonniers datortidning PC-tidningen startade i nummer 11 i år en artikelserie i fura delar om släktforskning. I den artikelserien dyker ingen mindre än ordförande Jan Söderström upp – mest i del 1 (i nummer 11) men även i senare delar.

Mycket trevligt att släktföreningen dyker upp även utanför vad som får ses som de vanliga sammanhangen.