Från styrelsen

Verksamheten 2018 är igång och 2017 har lagts till handlingarna. Läs gärna verksamhetsberättelsen här på vår hemsida. Det ekonomiska utfallet publicerar vi inte på hemsidan eftersom sidan är helt öppen, men utfallet blev positivt. Styrelsen har fastställt en budget för 2018 som siktar på ett visst överskott med tanke på framtida behov.

Vill du som medlem ta del av bokslutet för 2017, ber vi dig meddela ordföranden, Jan Söderström, på e-mail under adress jan@jaso.se och be att få ta del av bokslutet.

 

Prioritet för 2017 och 2018 har givits åt släktforskning om vår släkt. Forskningsledaren, Olle Andersson, hade i februari passerat 30,000 personer i släkttavlan. Av dessa är minst 22,000 direkta ättlingar, övriga är ingifta personer. Släkttavlan får du tillgång till genom att anmäla önskemål till Olle. Hur du ska göra, framgår av hemsidan.

 

De Hussättlingar som intresserar sig för släktforskning har intresserat sig för DNA-analyser. Detta nya område intresserar många släktforskare och även vår förening vill titta närmare på hur dessa analyser kan vara till hjälp. Vi kommer därför, i mån av ekonomiska möjligheter, att undersöka närmare hur vi kan dra nytta av den nya tekniken.

Styrelsen önskar att fler ättlingar intresserar sig för, och engagerar sig i, forskning om släkten. Området kan verka svårt och komplicerat, men den släkttavla som nu arbetas fram kan vara till god hjälp för den som också är intresserad av andra grenar bland anorna än just Hussanorna.

 

Föreningen fyller snart 100 år. Detta inträffar 2026. Vi hoppas naturligtvis att jubiléet kan manifesteras tydligt. I vilken omfattning, får bestämmas längre fram. Kanske grunderna kan läggas vid ett ordinarie släktmöte 2019.

 

Med vårliga hälsningar från en snörikt och kallt Medelpad!

Länk till verksamhetsberättelse 2017