God jul

Kära släkt!

Släktföreningens 92:a verksamhetsår går mot sitt slut.

Det har varit ett år som präglats av hög släktforskningsaktivitet, men också av ekonomisk sparsamhet. Föreningen har genomfört ett släktmöte i två omgångar, men detta år utan större festligheter. Festligheterna får anstå något år till. Vi ser dock fram mot ett nytt år med tillförsikt. Den hittills genomförda forskningens resultat kommer då att göras tillgänglig på Internet för medlem-marna och vi hoppas att Du som medlem kommer att finna materialet intressant. I avvaktan på detta, hoppas vi att Du får möjlighet till en

God och trivsam jul

och ett

Gott Nytt År!

Styrelsen och redaktionen, nämligen:

Jan Söderström, Mikael Huss, Johan Westermark, Mathias Zachariassen och redaktör/webmaster Ove Kaufeldt