Släktforskningens dag i Fränsta

Den 18 mars var får förening en av arrangörerna av Släktforskningens dag på Ålsta folkhögskola i Fränsta, vilken är centralort i den gamla socknen Torp i Västernorrland och tillika Hussarnas egen hemsocken. Glädjande nog kom 34 deltagare från Östersund i väster till Sundsvall i öster.
Utöver vår förening stod Ålsta folkhögskola, Medelpads hembygdsförbund, Midälva Genealogiska Förening och förening DIS regionsorganisation DIS-Mitt som arrangörer. (DIS betyder föreningen för datorhjälp i släktforskningen).

Ordföranden i Medelpads hembygdsförbund, Margareta Johansson, inledde genom att påminna om att det i år är 175 år sedan vi fick den svenska folkskolestadgan och vad den betytt för allmänbildningen i Sverige under olika förutsättningar genom årens lopp.
Annika Lindqvist, långvarig släktforskare och numera även kunnig på DNA-tester för släktforskare, vad det innebär och hur släktforskare kan dra nytta av den nya tekniken. Tillfälle gavs också att lämna egna test, vilket några av deltagarna utnyttjade.

Temat för Släktforskningens dag var i år ”Sjöfarare”. Detta gav undertecknad ett bra tillfälle att berätta en kortfattad historia om sjöfararen och kaparkaptenen Jonas Lambert i holländsk tjänst. För oss Hussar är han intressant eftersom hans syster Anna Lambert var gift med Olof Johansson Huss, son till ”Fiskalshussen” Johan Eriksson Huss och kyrkoherde i Nordingrå. Då arvet efter kaparkaptenen Lambert blev känt, och att det skulle vara mycket stort, kom ett flertal Hussar att lägga mycken tid, möda och pengar för att komma åt arvet. Så blev icke fallet, men historien hålls levande än idag, nästan 300 år efter Lamberts död. (Mer om den historien får komma längre fram på hemsidan).

Släktforskare behöver många gånger hjälp och stöd av andra släktforskare. Den regionala släktforskarföreningen, Midälva Genealogiska Förening, MGF, presenterades av ordföranden Robert Hammarstedt. Han informerade om olika typer av hjälp en forskare kan få av föreningens funktionärer genom exempelvis utbildning och hjälp att utnyttja föreningens bibliotek.
Karl-Ingvar Ångström, nestor i släkt- och bygdeforskningssammanhang gav sedan en inblick i hur man i olika organisationer och på olika sätt försöker tillgängliggöra lokalhistoriskt material. IT har ökat möjligheterna att såväl dokumentera som att distribuera historiskt material på ett sätt som knappast var möjligt tidigare. Här finns stor utvecklingspotential till fromma för släkt- och bygdeforskare.
Efter en lunch, som subventionerats av DIS-Mitt, fick så denna förening tillfälle att beskriva på vilket sätt de kan hjälpa släktforskare. DIS-Mitts ordförande Rolf Lusth välkomnade nya medlemmar till sin verksamhet. Föreningen har funnits sedan början av 1980-talet och var först i landet med att presentera IT-hjälpmedel för släktforskare. Riksföreningen har över 20.000 medlemmar. Den regionala underorganisationen, DIS-Mitt, täcker X-Y-Z-länen. Bernth Lindfors visade sedan hur forskare kan få hjälp att kontrollera sina digitala släkttavlor genom att utnyttja ett hjälpmedel för datakontroll som DIS utvecklat.
Karl-Ingvar Ångström, tidigare lantmätare till professionen, beskrev sedan hur gårdsforskning underlättas med hjälp av digitaliserade kartor och annat material. Det bör nämnas att Karl-Ingvar arbetat mycket med att ta fram material och verktyg till fromma för alla släkt-, gårds- och bygdeforskare. Då verktygen utvecklats med inriktning på att kunna integrerats med ”vanliga” släktforskningsprogram för registrering och utskrift, kan forskare idag, bokstavligt och bildligt talat, ”resa” med sina förfäder på deras livsresa.
Dagen avslutades som den började, dvs med fika och prat om allt som rör släktforskandets vedermödor och glädjeämnen. Glädjande för vår förening var att vi fick 19 nya medlemmar direkt och några ytterligare har tillkommit senare.
Föreningen bör verka för denna typ av aktiviteter och mitt förslag är att vi deltar som medarrangör i nästa års Släktforskningens dag. Ålsta folkhögskola har uttryckt en vilja att stötta aktiviteter rörande släktforskning i allmänhet, till exempel genom kurser, men också sådant som rör släkten Huss, då släkten Huss och Torps socken ”är ett”.