God fortsättning på 2017

Vi som är funktionärer i föreningen hoppas att hälsan står er bi! Vårt 90-årsfirande är passerat och vi närmar oss 100-årsjubileet. Vi hoppas att nuvarande och nya medlemmar vill vara med och fira den släktförening som förmodligen är Sveriges äldsta.

För att föreningen ska leva till detta jubileum, ber vi att få påminna om årsavgiften för 2017. Den kan betalas till:

BANKGIRO 174 – 0760

Ange namn, födelsedatum och e-postadress för samtliga du betalar för.

– Familj med hemmavarande barn 150 kr

– Enskild medlem 100 kr

– Studerande, men ej boende hemma, 50 kr

 

Eftersom pappersutskick från föreningens sida blir mycket kostsamt, är vi angelägna om att få in e-postadresser. Saknar du sådan, får du gärna ange ”saknar e-postadress” vid betalningen.

Under 2017 planerar vi att göra tillgängligt för medlemmarna det släktträd som håller på att utarbetas. Detta träd innehåller idag omkring 15.000 ättlingar till Erik Nilsson Huss, vår definierade stamfader, samt några tusen ingifta partners. Det betyder att våra två tryckta publikationer ”Vi Hussar” från 1964 och ”Vi Hussar II” från 2001, har vuxit flerfaldigt vad gäller antalet ättlingar.

 

Vi hoppas att varje medlem arbetar för att engagera fler Hussar i vår gamla förening!