God jul!

Kära vänner och fränder!

Året var 1926, och uppfinningen television visas för första gången av skotten John Logie Baird i Storbritannien. Stockholms konserthus, ritat av Ivar Tengbom, invigs. Det är målat i lysande blått och anses tillhöra 20-talsklassicismens höjdpunkter, och festligheterna pågår i tre dagar. Elektrifieringen av järnvägslinjen Stockholm-Göteborg fullbordas. Den svenska polisen får en enhetlig uniform för hela landet. AB Volvo grundas. 1926 var också året som får släktförening grundades, vilket betyder att den i år firat sin 90-åriga existens. Troligtvis finns ingen annan släktförening i Sverige som har längre anor. Det finns andra släkter som kan påvisa äldre anor, men ingen som har haft en organisation lika länge som vår att vårda anorna.

Det är vår förhoppning att vården och forskandet kring våra anor kan fortsätta lång tid framåt. Därför har föreningen intensifierat arbetet med att finna fler ättlingar hela vägen från den angivna stamfadern Erik Nilsson Huss, född 1590, och framåt i tiden. Föreningens arbete fortsätter därför oförtrutet och styrelsen hoppas att under det kommande året kunna publicera den släkttavla som arbetats fram under många års släktforskningsarbete. Styrelsen ser därför fram mot ytterligare insatser från de aktiva forskarna och hoppas att ytterligare medlemmar i föreningen vill engagera sig i detta arbete.

Vi önskar alla Hussättlingar en God Jul och ett Gott Nytt forskningsår!