Ordföranden har ordet

På släktföreningens 90-årsjubileum 18 juni utnämndes Jan Söderström till ny ordförande, så med anledning av detta lämnar vi ordet till vår nye ordförande.

 

Jag är född 1946 i Fränsta, en centralort i den gamla Hussförsamlingen Torp i Medelpad, och har varit medlem i föreningen sedan 1996. Jag har släktforskat sedan 1980, varav de senaste fyra åren har varit helt inriktad på släkten Huss. En databas med drygt 20.000 personer har arbetats fram och arbetet kommer att fortsätta.

Jan Söderström
Jan Söderström

Innan Jag gick i pension 2009 arbetade jag 7 år vid nuvarande Linnéuniversitet i Växjö som lärare och forskare i företagsekonomi. Därefter har jag varit skogsindustrin trogen i Billerd/Stora Enso, i huvudsak på ekonomi- och marknadsjobb. Jag har bott i Säffle sedan 1977, men har ägnat mig åt skogsbruk på fritiden sedan 1978, då familjen övertog farföräldrarnas skogsfastighet i Fränsta. Fastigheten har också kommit att utgöra centrum för forskandet efter Hussättlingar

 

Så vad vill jag göra i och för föreningen? Som gammal ekonom kommer jag primärt att ägna mig åt föreningens ekonomi och redovisning. Vi har tyvärr tappat många medlemmar under årens lopp, och behöver få upp intresset för föreningen bland ättlingarna. Att få fler medlemmar blir alltså ett viktigt mål.

Svårigheterna med att rekrytera funktionärer är ett annat område av vikt. Vi behöver se över stadgarna för att modernisera dem. Vi kanske inte måste vara 8 – 10 styrelseledamöter. Med dagens IT- och kommunikationsteknik behöver vi kanske inte heller träffas rent fysiskt vid varje möte. En stadgerevisionskommittée skall se över arbetssättet. Revisor Peter Blomqvist och valberedningens sammankallande, Peter Westrin, kommer tillsammans med mig att utföra den uppgiften.

 

Som släktforskare vill jag naturligtvis driva det arbetet vidare, kanske inte så mycket själv framöver, men engagera Hussättlingar i arbetet. Nu finns minst åtta Hussättlingar som är villiga att delta i arbetet. De har olika forskarintressen och kommer att arbeta i mindre grupper kring forskningsfrågor av störst intresse för oss. Viktigast är att hitta fler ättlingar till Erik Nilsson Huss. Den snabba utvecklingen kring DNA-analyser i släktforskningen är mycket intressant. Ett specialintresse är vidare forskning kring kaparkaptenen Jonas Lambert. Detta på grund av att den av släkten utsända ”arvsspanaren” Erik Haqvin Huss blev kvar i Guyana som en mycket välbeställd farmägare mm. Han har bland annat efterlämnat två ättlingar som deltog i jubileumsmötet på Foresta, Maichael Parsley och Paul Mueller. De kommer att få specialuppgiften att guida oss genom forskningsarbete på den sidan av Atlanten.

I styrelsen planerar vi att eventuellt öppna två Facebookgrupper. Den ena är avsedd för föreningens medlemmar, med plats och tillfälle för allmänna kontakter. Den andra gruppen blir till för de som aktivt släktforskar. Facebook blir kanske den kanal vi kommer att använda för att sprida kännedom om släkten och dess medlemmar”.

Jan Söderström, 9-faldig ättling till Erik Nilsson Huss född 1590