Årsavgiften för 2016

Om du inte betalat årsavgiften för i år, är vi tacksamma om du gör det. 100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familj med hemmavarande barn.

Betala till bankgiro 174 – 0760.

Det är viktigt att du anger namn och födelseår för dem du betalar för!