Mars 2016

Vinterhalvåret är den ”heta” perioden för alla släktforskare. Då kryper man in i sin varma forskarkammare och håller värmen genom intensivt forskande. För vår släkts del innebär det att statusen är följande för den stora stamtavlan med början med anfadern Erik Nilsson Huss:

Totalt finns nu 20.200 personer registrerade i databasen. Av dessa är uppskattningsvis cirka 13 – 14.000 direkta ättlingar. Övriga är ingifta eller sambopartners. Obalansen beror i huvudsak på:

  1. att inte alla barn nådde vuxen ålder
  2. att inte alla ättlingar fick barn
  3. att inte alla bildade familj eller
  4. att letandet efter partners inte (ännu) nått resultat

De, uppskattningsvis, 13 – 14.000 ättlingarna genom alla tider motsvarar, i skrivande stund, 29.957 ättlingar. Detta stora tal jämfört med antalet registrerade ättlingar beror på s.k. anförluster. En anförlust inträffar när två personer med delvis gemensamma anor skaffar barn. I någon generation bakåt i tiden kommer paret att ha samma förfäder, t.ex. om tremänningar (sysslingar) gifter sig och skaffar barn.

Skulle man göra en utskrift av databasen i form av en lista över alla ättlingar, slutar den i en lista på 1.870 st A4-sidor. Till det kommer ett namnregister på 333 sidor! Boken Vi Hussar II omfattar 288 sidor, så det har blivit ett litet tillskott.

Trots de stora talen av ättlingar och utskriftssidor finns mycket arbete ogjort. Om det bland släkten och läsarna finns släktforskare med material om släkten, vore det bra om du kunde bidra med data till undertecknad. Skicka ett e-mail och berätta vad du har, så ska jag kolla i databasen och se hur mycket eller litet som finns. Senaste tillskottet från en släkting fick jag för några dagar sedan av Jan Huss, boendes i Paris. Han har i några år ägnat sig åt att spåra Johan Olof Gottfrid Huss, som hamnade i Argentina, och där gifte sig med spanjorskan Margareta (Marguerita) Soria. De fick åtminstone 7 barn. En sonson, Jorge Norberto Huss (1930-72) fick en dotter, Maria José Huss Rivarola, som besökte Sverige i höstas tillsammans med sin man och Jan. De träffade bl.a. vår ordförande Lena och knöt en kontakt. Vi hoppas mötet leder till mer information om hittills okända släktingar i Argentina.

Styrelsen planerar att presentera stamtavlan plus en del annat material i samband med släktmötet i juni. Vi vill försöka göra det åtkomligt på lämpligt sätt för de som är intresserade och till ett rimligt pris.

Vi ber att få tillönska alla släktingar god fortsättning på det nya Hussåret!

Forskningsstugan i vår hemsocken Torp, mars 2016

Jan Söderström