Glöggträff

Andra söndagen i advent, det vill säga den 6 december,  blir det traditionell glöggträff hemma hos föreningens ordförande Lena Huss klockan 15-18. Adressen är Norr Mälarstrand 86, Kungsholmen, Stockholm.

Anmälan gör du antingen via hemsidan eller per e-post till:

lenahuss@spray.se eller till mikael.huss@gmail.com.

Välkomna!

Styrelsen