Du har väl inte glömt vårt släktforskningsbidrag?

oldbooksDet finns flera Hussar och ättlingar i våra led som bedriver släktforskning, på enklare eller mer kvalificerad nivå. Ett av föreningens främsta syften är att dokumentera, både våra förfäder och nu levande fränder.

Förra året instiftade vi därför ett ”mini-stipendium” där du som släktforskar kan söka ett bidrag till din verksamhet. Det handlar inte om stora summor, men vi vill ge en uppmuntran som täcker eventuella kostnader och samtidigt är en form av erkänsla och ”flit-peng”.

Skicka ett mail till styrelsen och berätta om ditt projekt. Vi prövar alla ansökningar i positiv anda.

Mejla till ordföranden Lena Huss eller till vår registeransvarige Mikael Huss.

lenahuss@spray.se

mikael.huss@gmail.com

// Styrelsen