Konserverade änkor

Nils Magnus Huss är en av föreningens flitigaste släktforskare. När han läste om hur svårt församlingarna hade med tillsättning av präster erinrade han sig hur man löste detta problem på 1700-talet.

Eftersom kvinnorna ofta överlevde sina män, fanns det många prästänkor. För att församlingsborna skulle slippa försörja dessa och deras barn och samtidigt få en ny präst till församlingen villkorades anställningen av att den nye prästen gifte sig med änkan. Systemet kallades att ”konservera” änkan och praktiserades ända till början av 1800-talet.

Om prästen inte ville gifta sig med änkan och det fanns en dotter i huset kunde han gifta sig med henne i stället, under förutsättning att änkan fick bo kvar på prästgården.

Hur kunde en dotter foga sig i detta? På den tiden gällde katekesen och där stod det att ”du skall hedra din fader och din moder på det att det må gå dig väl och du må länge leva på jorden”. En dotter satte sig knappast upp mot moderns vilja enligt detta bud.

Systemet gav ofta upphov till underliga familjeförhållanden. Erik Johan Huss var präst i Njurunda och hade en dotter, Märta Britta. Hon gifte sig med komminister Damin.

Detta blev Damins tredje giftermål. Hans första fru var en änka med femton barn. Med henne fick han tre egna barn. Andra äktenskapet var barnlöst. Med Märta Britta fick han sju barn. Hon avled 1740 och ett år senare gifte han sig för fjärde gången och fick ett barn till.

Av Peter Westrin, Släktblad nummer 75, 2008