Bort med gemensamhetsglaset!

”Var och en som dricker ur ett kärl placerar ett munavtryck med åtföljande saliv på kärlets kant.”

Så skriver fil.dr Harald Huss när han slår ett slag för bättre hygien. Här kan du läsa originalet av hans inlägg i en broschyr från Statens institut för folkhälsan.

gemensamhetsglaset