Förnyar med tradition

lenaHussI juni var det släktmöte på Hussborg. Lena Huss valdes till ny ordförande. Hon avlöste Katarina Huss som har lett föreningen sedan 2001. Lena Huss vill förnya föreningen utan att tappa bort rötter och traditioner.

Välkommen till Släktföreningen Huss och vår hemsida

Vår släktförening bildades 1926. Initiativtagare var generaldirektör Gunnar Huss, apotekare Harald Huss och bankkamrer Gustaf Huss. Föreningen bildades med ambitionen att förvalta släktens intressanta historia, liksom att stärka gemenskap och sammanhållning.

Genom decennierna har föreningen genomfört flera större projekt. Bland dessa kan nämnas två släktkrönikor, utgivna 1962 respektive 2001, och ett stort jubileum 1996 till minne av 200-årsdagen av Döda fallet. Föreningen gjorde i samband med jubileet även en film som är tillgänglig på hemsidan. Den intresserade kan ta del av släktens spännande historia och möta Hussar och Huss-ättlingar från skilda generationer och släktgrenar.

Men släkten har betydligt längre historia än så. Namnet har rötter i 1500-talet, närmare bestämt från Nils Ersson och hans hustru Tekla Nilsdotter och sonen Eric Huss (1590–1669) med hustru Marta.

Sedan starten har föreningen haft en tradition av just – tradition. Ordförandena, liksom många andra i styrelsen, har haft sina uppdrag påfallande länge. Likaså har föreningen främst representerats av vissa släktgrenar och geografiska områden, främst Mellansverige.

Min vision som nyvald ordförande är att förnya föreningen utan att tappa bort våra rötter och traditioner.

Historia, nutid och framtid

Vi Hussar och Huss-ättlingar har all anledning att vara stolta över vår fantastiska, intressanta och väl dokumenterade historia. Det vore intressant med en djupdykning i flera av våra förfäders levnadsbanor och öden. Och denna information bör spridas vidare, kanske i första hand via artiklar i släktbladet och via hemsidan.

Det är enligt min mening en prioriterad uppgift att uppdatera och hålla vårt register levande.

Vidare skulle jag önska en lite djupare analys av vilka vi egentligen är i dag. Jag skulle gärna se artiklar och reportage i släktbladet, och även på hemsidan, om fränder på helt andra håll i landet, i andra faser i livet, liksom i samhället och i riket i stort.

Vi bör också höja blicken och se framåt. Hur kan vi möta människors behov och väcka intresse i en föränderlig tid? Hur kan vi använda vår rika och väl dokumenterade historia till att hitta inspiration och nya vägar för framtiden?

Nya sociala medier öppnar helt nya möjligheter att bredda våra kontaktnät. Styrelsen kommer att arbeta aktivt med denna fråga, så att vi kan fånga upp såväl Hussar och Huss-ättlingar som andra intresserade.

Med andra ord: Stora och fascinerande utmaningar för oss!

 

Tack Katarina!

Ett stort tack till vår förra ordförande Katarina Huss. Katarina (tabell 333) är dotter till den legendariske föreningssekreteraren Göran Huss (1912–1996, tabell 329).

Katarina har varit ordförande under åren 2001–2012, och hon är själv historisk som den första kvinna som har valts till ordförande i vår förening.

Katarina har gjort oerhört värdefulla insatser under sina år i styrelsen. Ofta har det varit ett tungt lass och mycket arbete, men hon har klarat uppgiften med bravur.

Sist men inte minst har Katarina med sin varma personlighet, sitt lugn och sitt stora hjärta skapat en stark gemenskap, trivsel och sammanhållning, både inom styrelsen och föreningen i stort.