Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. GDPR är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL). I och med den nya lagen förstärks dina rättigheter som ägare av dina personuppgifter.

Du ska känna dig trygg hos oss som medlem och hur vi behandlar dina uppgifter. Du behöver inte göra någonting, däremot önskar vi gärna att du läser igenom nedanstående om vår användning av personuppgifter.


De personuppgifter vi samlar in är till för att kunna skicka ut medlemsinformation, t.ex. nyheter om möten, avisering av årsavgifter och nyheter om vår släktforskning. För detta behöver vi ha tillgång till någon form av adress (postadress, adress för elektronisk post och/eller telefonnummer) utöver namnet. Vi sparar även födelsedatum, men inte personnummer. Annan personrelaterad information samlas inte in.

Tillgång till ovanstående uppgifter har endast styrelsen och forskningsledaren. Den senare får uppgift om att medlem betalat sin årsavgift och får därmed användarrättigheter till våra släktforsknings-resultat.

Övrig användning av personuppgifter än ovan nämnda finns inte. Medlemsregistret används endast i lokala persondatorer. De lämnas inte ut till andra personer eller organisationer än ovan nämnda.

Som medlem kan du när som helst begära från föreningen att få se de uppgifter om dig som finns i vårt register. Du är också i din fulla rätt att kräva att uppgifter om dig tas bort ur registret, helt eller delvis.

Har du frågor om dina uppgifter och dess behandling hos oss, kan du vända dig till:

Jan Söderström, jan@jaso.se , 070 – 601 40 32

Mikael Huss, mikael.huss@gmail.com