1980 – Riddarhuset

riddarhuset1980

Allas Fotografiska bild. Originalets format är 233 x 175 mm. Ägare Katarina Huss. Festen hölls på  våren, den 23 maj.

siluetter1980

Sedan bilden publicerades i fotoalbumet har vi fått hjälp att känna igen några av personerna. Hittills igenkända är:

03. Gunilla Smith a

04. Jennie Smith a

05. Helena Huss a

06. Synnöve Huss a

07. Erik Huss a

08. Mats Huss a

09. Katarina Huss a

11. Anna Herdin a

12. Göran Huss a

19. Gertrud Fredriksson, född Huss b

21. Ingrid Huss b

24. Monika Huss a

25. Eva Masreliez a

27. Signe Bondeson a

29. Kerstin Huss a

31. Gunnar Huss a

34. Bengt Silfverhielm a

35. Elsa Silfverhielm a

36. Thomas Edgren a

37. Mikael Huss a

38 Göran E. Huss a

39. Carl-Erik Huss a

40. Karoline Huss a

41. Gunilla Huss a

42. Margareta Huss a

43. Birger Fredriksson b

46. Wille Masreliez a

48. Wollmar Bondeson a

49. Mona Parent a

52. C-G Huss a

53. Gunnar Edgren a

54. Erik Segelberg a

56. Gustaf Huss a

59. Jan Huss a

60. Claudine Huss a

62. Elsa Huss a


Fotnot

a. Enligt Katarina Huss;  anteckning på fotot.


b. Enligt Jessica Schöeck i ett mejl den 20 december 2012.


Hänvisningarna till tabellnummer avser släktkrönikan Vi Hussar II.

Känner du igen några andra på bilden?

I så fall är du välkommen att höra av dig till oss. Vi vill också  komma i kontakt med några av dem som var med på festen och som kan berätta om hur det var. Det skulle också vara roligt att få en närmare beskrivning av personerna på bilden.