1953 – Solliden

solliden1953

Strandvägsateljén, Stockholm. Originalets format är  229 x 171 millimeter. Ägare Katarina Huss.

Enligt en anteckning på fotokonvolutet hölls festen den 22 augusti 1953.

siluett1953

Sedan bilden publicerades i fotoalbumet har vi fått hjälp att känna igen några av personerna. Hittills igenkända är:

09. Dagmar Huss a

23. Gunnar Huss a

27. Helena Huss a

28. Magnus Huss a

29. Mona Huss a

30. Ingrid Bång b

34. Bengt Huss a

35. Ragnhild Huss a

36. Darin Huss a

46. Gustaf Huss a


Fotnot

a. Enligt Katarina Huss;  anteckning på fotot.


b. Enligt Carina Hillman  i ett mejl den 22 december 2012.


Hänvisningarna till tabellnummer avser släktkrönikan Vi Hussar II.

Känner du igen några andra på bilden?

I så fall är du välkommen att höra av dig till oss. Vi vill också  komma i kontakt med några av dem som var med på festen och som kan berätta om hur det var. Det skulle också vara roligt att få en närmare beskrivning av personerna på bilden.