Äldre släktmöten

Här publicerar vi bilder från de äldre släktmötena. Hjälp oss att känna igen personerna  på bilderna. Skicka ett mejl till oss och berätta. Skriv kort eller långt, alla pusselbitar är viktiga.

1926 – Det första släktmötet

1932 – Härnösand

1935 – Rosenbad

1941 – Rosenbad

1944 – Örnsköldsvik

1947 – Stallmästaregården

1950 – Sundsvall

1951 – Stockholm

1953 – Solliden

1956 – Gävle

1957 – Mellanträff Skansen

1968 – Mellanträff Stadshuskällaren

1980 – Riddarhuset