Funktionärer i släktföreningen

Vid ordinarie släktmöte ska funktionärer väljas. Uppdragen avser tiden till, åtminstone, nästa ordinarie släktmöte. Funktionärer är styrelseledamöter och revisorer. Nuvarande ledamöter är: Styrelse Jan Söderström, ordförande, född 1946 Mikael Huss, ledamot, född 1974 Johan Westermark,