Funktionärer i släktföreningen

Vid ordinarie släktmöte ska funktionärer väljas. Uppdragen avser tiden till, åtminstone, nästa ordinarie släktmöte. Funktionärer är styrelseledamöter och revisorer. Nuvarande ledamöter är: Styrelse Jan Söderström, ordförande, född 1946 Mikael Huss, ledamot, född 1974 Johan Westermark,

God jul och gott nytt år

Kära släkt! Släktföreningens 93:e verksamhetsår går mot sitt slut. Det har åter varit ett år som präglats av hög släktforskningsaktivitet, men också av ekonomisk sparsamhet. Föreningen genomförde ett släktmöte i juli i hem-socknen Torp. Föreningen