Styrelse

Släktmötet väljer ordförande och 7-9 ledamöter. Dessa har sina uppdrag fram till nästa ordinarie släktmöte. Två revisorer och två revisorssuppleanter utses samtidigt.

Styrelsen har normalt fyra möten per år men undantag kan förekomma, under jubileumsåret 1996 blev det till exempel ett tiotal sammanträden.

Jan Söderström
Ordförande
Telefon: - +46-706 01 40 32
Mikael Huss
Ledamot
Telefon: - +46-735 67 57 75
Johan Westermark
Ledamot
Mathias Zachariassen
Ledamot
Peter Blomqvist
Revisor
Lena Huss
Revisor
Anders Krantz
Revisorssuppleant
Ulla Ungerstedt
Valberedning
Simon Bång
Valberedning