Porträtt – Olle Eriksson

Är man konstintresserad, kan det hända att man hamnar på hemsidan www.olledroppen.se.
Man kan verkligen fråga sig vem som kallar sig ”olledroppen”, men det har en högst naturlig förklaring när man får granska de alster Olle Eriksson skapat. Han har målat många oljor, det enda han arbetar med numera, och hans signum är de vattendroppar han placerar i sina verk. Några exempel finns på hans hemsida. Oftast naturmotiv inspirerade av hans uppväxt i Djupröra i nordöstra delen av Hussarnas hemsocken, Torp i Medelpad.

Olles intresse för att rita och måla vaknade tidigt, men på 1940- och 50-talen var inte den materiella standarden i Sverige och det Erikssonska hemmet tillräcklig för att stödja intresset. Arbete och inkomst gällde, så för Olle vart det att börja tjäna pengar i 12-årsåldern som mjölkbärare och senare som arbetare i skogen. Efter militärtjänst i Sollefteå blev det arbete vid pappersbruket Ortviken i Sundsvall, stuveriarbete i Sundsvall, kraftverksarbete i Lapp-land, formsnickeri vid betongfabrik i Örebro och bilbyggande i Södertälje. Så hittar Olle ett arbete i Stockholm som innebar glasgravyr och blymakeri. Här hittar Olle vägen till att, via anställningsarbete, få utlopp för sina konstnärssträvanden. Detta leder till återkomst till Örebro och arbete som inredningssnickare. Snart hittar Olle vägen till Värmland och Grums. Där får han anställning på Billeruds konglomerat Gruvöns bruk som kranförare 1971. Försörjningen är tryggad och konstskapandet sker på fritiden.

1984 slutar Olle sin betalda anställning hos Billerud och övergår till att på heltid ägna sig åt sitt oljemåleri. Han är nu gift med Britta och de får två barn, Linda och Jimmy. 1987 köper Olle Redinska villan i Grums, ursprungligen en lansfiskalsbostad. Villan heter idag Björkbacka och där har Olle sin ateljé och bostad. Olle är i god form och arbetar flitigt med sitt målande. Han brukar ha utställning i sin lokal varje försommar, men återvänder gärna till hembygden i Medelpad och har haft fyra separatutställningar i Sundsvall. Han har dessutom haft flera separatutställningar på många orter i Sverige, men också i Köpenhamn. Samlingsutställningar har han deltagit ifrån Köpenhamn i söder till Umeå i norr.

Olles naturalistiska målningar är mycket omtyckta, men han experimenterar också en del med surrealistiska verk, där hans tvådimensionella figurer lurar det öga som försöker tänka tredimensionellt.

Undertecknads fru köpte en tavla ”Linnéa” 1983. Föga anade vi då att det var en släkting som målat den!

Olles Hussanor ser ut som följer ( F = far, M = mor ):
M: Hilda Maria Bolin, född 1914 i Knutnäset, Torp (Y), död 1985 i Sundsvall
MF: Johan Bolin, född 1862 i Knutnäset, Torp, skogsarbetare, död 1931 i Hammar, Torp
MF F: Johan Eriksson Bolin, född 1821 i Ålsta, Torp, död 1894 i Knutnäset, Torp
MF FF: Erik Mickelsson, född 1784 i Ålsta, Torp, gästgivare. Bodde i Ålsta, Torp
MF FF M: Sigrid Pålsdotter, född 1754 i Västerhångsta 5, Torp, död 1832 i Ålsta, Torp
MF FF MM: Karin larsdotter, född 1721 i Rogsta 3, Torp, död 1805 i V-hångsta, Torp
MF FF MM M: Ingrid Eriksdotter Huss, född 1694 i Västervallsta 2, Torp, död 1743, Torp
MF FF MM MF: Erik Matsson Huss, född 1665 i Finsta 1, Torp, död 1729 i Vallsta, Torp
Länsman, klockare och kyrkvärd
MF FF MM MF F: Klockarhussen Mats Eriksson Huss, född 1632 i Alnö (Y), död 1686 i
Finsta 1, Torp