Porträtt – Curt-Staffan Giesecke

Var Bo Baldersson en Huss? Dåvarande chefen för Gävle stadsbibliotek, Conny Persson, hävdade 2009 att han var säker på att Curt-Staffan Giesecke var den som stod bakom pseudonymen Bo Baldersson, författaren till de populära böckerna om Ministern. Giesecke förnekade detta.

Vad vi kan dock kan vara säkra på, är att Curt-Steffan Giesecke är en Huss. Detta finns redovisat i vår släktbok Vi Hussar II. Curt-Steffan är mest känd som VD för SAF, Svenska Arbetsgivarföreningen, numera Svenskt Näringsliv. Han anställdes som sekreterare i SAF 1947, blev vice VD 1954 och var VD från 1966 till 1978. Därefter var han VD för Trygg-Hansa 1978-86. Han blev också medlem av Ingenjörs-vetenskapsakademien (IVA) 1972. Hans bakgrund var en Jur.kand. examen 1945 samt en ekonomexamen 1948 vid Handelshög-skolan i Stockholm.

Curt-Staffan Giesecke

”Curre” beskrivs i ett minnesord av f.d. medarbetaren Staffan Crona som en person med ovanligt stor limerickförfattaregenskaper och med stora kunskaper i svensk lyrik. Han minns ”Curre” som en mycket spirituell och intellektuellt stimulerande person. Beskrivningen passar onekligen in på en möjlig, verklig, författare till Bo Balderssonböckerna!

Curt-Steffan, som skulle fyllt 95 år 1 maj (arbetarrörelsens dag!) gifte med Kerstin Hasselqvist (1923 – 2001) 1948. Han avled 2016-01-23. De fick tre barn, Johan 1949, Stefan 1950 och Marie 1958.

Curt-Steffans Hussanor var följande (M står för mor och F för far):

M: Gertrud Huss, född 1894 i Sollefteå (Y län), död 1981 i Stockholm (AB).

F:  Curt Giesecke, född 1887 i Stockholm (AB), död 1940 i Stockholm.

MF: Karl Axel Huss, född 1859 i Själevad (Y), död 1901 i Sollefteå, kronolänsman (se Huss-tabell 107 i Vi Hussar II. Gift 1853 med

MM: Anna Nilsson, född 1869 i Uppsala (C), död 1908 i Uppsala.

MFF: Carl Johan Huss, född 1827 i Själevad, död 1907 i Själevad. Folkskollärare, klockare och kantor. Stamfar för Linje 2 i Vi Hussar II. Gift med

MFM: Margareta Sofia Aurén, född 1829 i Själevad, död 1909 i Själevad.

MF FF: Per Mikael Huss, född 1782 i Hammerdal (Z), död 1836 i Mo (Z), kapellpredikant, gift med

MF FM: Katarina Helena Svensdotter Ruuth, född 1797 i Hede (Z), död 1881 i Mo (Z).

MF FF F: Erik Johansson Huss, född 1737 i Frösö (Z), död 1787 i Lit (Z), kyrkoherde och regementspräst. Gift 1770 med

MF FF M: Stina Greta Forsman, född 1744 i Hammerdal, död 1821 i Mo (Z)

MF FF FF: Johan Erik Huss, född 1700 i Njurunda (Y), död 1749 i Lit (Z). Kyrkoherde i Lit. Gift 1732 med tremänningen

MF FF FM: Anna Huss, född 1703 i Berg (Z), död 1758 i Berg.

MF FF FF F: Erik Johansson Huss, född ca 1655 i Ovanede, Torp (Y), död 1723 i Njurunda. Kyrkoherde i Njurunda. Gift med

MF FF FF M: Magdalena Fluur, född 1662 i Njurunda. Död 1743 i Njurunda. Hon dog sannolikt i den blodsotsepedemi (dysenteri) som grasserade i landskapet detta år.

MF FF FF FF: Johan Eriksson Huss, född troligen 1631, guvernementsfiskal. Stamfar för en av de tre huvudgrenarna i släkten. Död 1672 under oklara omständigheter på Vattjoms värdshus i Tuna (Y). Se Husstabell 3 i Vi Hussar II. Gift på 1650-talet med

MF FF FF FM:  Margareta Olofsdotter Bacchaea, född 1633 i Harmånger (X). Avled i Bälinge (C). Margareta var dotter till kaplanen Olof Bacchaeus i Harmånger och dennes hustru Brita Abrahamsdotter Bröms från Torps församling (Y). Hon var i sin tur dotter till Abraham Martini (Mårtensson), kyrkoherde i Torp. Abraham var son till företrädaren på kyrkoherdeposten i Torp, Martinus Laurentius (Mårten Larsson). Martinus var kyrkoherde i Torp under lång tid och avled 1610 vid hög ålder, sannolikt 90+. Så Curt-Steffan hade att brås på!

Från forskarsalen i mars 2016

Jan Söderström